Levering af en storage- eller backupservice

Sådan griber vi processen an

Alle løsninger og projekter er forskellige. Dog griber vi typisk processen an som i disse 6 trin:

 

 

 

Fejltagelser starter ofte med antagelser. Med afsæt i jeres strategi og nuværende situation assisterer vi med workshops, analyser og indsamling af data. Sammen danner vi det totale overblik og vi kommer bl.a. omkring service level agreements-krav, politikker, teknologier, sikkerhedsniveauer mv.

 
Foranalyse
Read more
Read more

1


Foranalyse

 

Foranalysen sætter os i stand til i samarbejde med kunden at udarbejde en dækkende og fuldt ud dokumenteret kravsspecifikation, der er grundlaget for løsningsforslag.

 

2


Kravspecifikation

 

På baggrund af indholdet i kravspecifikationen udarbejder vi et eller flere løsningsforslag inkl. økonomi.

 

3

Løsningsforslag inkl. økonomi

 

 

 

Med afsæt i løsningsforslagene udarbejder parterne endelig løsning, herunder design, med tilhørende service level agremments (SLA) samt kontraktgrundlaget.

 

4


Indgåelse af aftale

 

Vi påtager os ansvaret for implementering og idriftsættelse af løsningen, herunder afholdelse af workshops hos jer, løbende uddannelse, implementering, licenser samt grundlaget og dokumentationen for daglig drift mv.

 

5


Implementering og idriftsættelse

 

Vi varetager drift af storage- eller backupløsningen, herunder 24x7 overvågning, løbende rapportering samt samarbejdet mellem parterne i form af aftalte og kontinuerlige drifts- og styregruppemøder. 

 

6

Drift