DLR Kredit

Lars Faber fra DLR Kredit

Lars Faber

Driftschef

DLR Kredit

DLR Kredit's 
Storage- og Backup as a Service

Maksimal datasikkerhed har førsteprioritet hos DLR Kredit 

I DLR Kredit har sikkerhed i datacenteret altid førsteprioritet. Realkreditinstituttet, der yder lån til landbrugs- og byerhvervs-ejendomme, er bl.a. underlagt tilsyn af Finanstilsynet og et hastigt voksende antal lovkrav på området for finansiel virksomhed.

 

De mange regler har betydet, at DLR Kredits interne it-organisation på tre personer har skullet bruge stadig flere ressourcer på at sikre compliance.

 

DLR Kredit besluttede derfor i 2015, at det var tid til at outsource ansvaret for virksomhedens kritiske storage- og backupsystem, hvor alle personfølsomme og fortrolige data lagres. Valget faldt på B4Restores erfarne team af storage- og backupspecialister, som fik ansvaret for drift, administration, compliance og fremtidssikring af storage- og backupplatformen.

 

ISO-certificering udslagsgivende for valg af partner

Samarbejdsaftalen med B4Restore blev den første, hvor DLR Kredit stillede et ufravigeligt krav om ISO-certificering. Ifølge DLR Kredits driftschef, Lars Faber, indvarslede kravet nye tider i virksomheden.

 

DLR Kredit"Det bliver konstant sværere at sikre, man lever op til alle krav og regler. Derfor er der behov for, at fremtidens it-leverandører og -rådgivere er ISO-certificerede. B4Restore var den første partner, vi krævede ISO-certificering af. Det er fremtidens standard i den finansielle sektor. Det vil vi kræve af alle kritiske it-outsourcingpartnere fremover.”

 

Skræddersyet og gennemtestet managed service

Ud over ISO-certificeringen var det afgørende for DLR Kredit at få en løsning, som var skræddersyet til realkreditinstituttets specifikke SLA’er (Service Level Agreements), men som samtidig var baseret på gennemtestede, stabile teknologier.

 

DLR Kredit"Det var vigtigt for os at få en løsning, der kunne tilpasses alle vores krav, uden at det krævede en platform, ingen havde prøvet før. Her var B4Restore unikke, fordi de kunne imødekomme alle vores SLA’er med et managed service-koncept, som samtidig var gennemtestet af andre kunder", forklarer Lars Faber.

 

Slut med evig migration

På storage-fronten gik DLR Kredit fra en traditionel infrastruktur til en state of the art-løsning baseret på B4Restore's Storage-as-a-Service. Det medførte, at B4Restore overtog DLR Kredits primære storage-system, men at hardwaren forblev lokalt hos DLR Kredit.

 

DLR Kredit"Storage-systemer har en levetid på få år. Før var der altid et systemskift i horisonten, og vi var i en evig migrationstilstand. Det er slut nu. Hardwaren står stadig hos os, og vi bestemmer stadig SLA’erne, men drift, administration og fremtidssikring er B4Restores ansvar nu", forklarer Lars Faber.


Nem budgetproces uden overraskelser

DLR Kredits overgang fra et traditionelt setup til servicebaseret storage og backup har også gjort det nemmere at styre it-budgettet.

 

DLR Kredit"Den største økonomiske fordel ved at være skiftet til managed services er, at det er slut med millionindkøb af storage- og backupinfrastruktur. Den bekymring har vi outsourcet til B4Restore, og det har gjort vores it-økonomi mindre risikopræget og mere gennemsigtig", siger Lars Faber.

 

DLR Kredit"Nedbrud påvirker ikke længere forretningen DLR Kredits nye storage-setup sikrer, at evt. nedbrud påvirker forretningen minimalt. Før kunne et nedbrud betyde datatab og en tidskrævende reetablering med nedetid til følge i forretningen. Sker der et nedbrud i dag, bliver der automatisk skiftet til site to. Det sker uden nedetid eller performance-tab", siger Lars Faber.

 

Med B4Restore's Storage-as-a-Service har DLR Kredit fået et synkront setup, hvor de to sites spejler hinanden 100 pct. til enhver tid.

 

Storage-setuppet er desuden integreret med B4Restore's Backup-as-a-Service. Det betyder, at DLR Kredits to datacentre nu er yderligere sikret af to backupdatacentre hos B4Restore.

 

DLR Kredit"Vores data er nu sikret på hele fire lokaliteter, som er forbundet med dedikeret fiber. Det forstærker vores datasikkerhed yderligere med bl.a. funktionsadskillelse og lynhurtige genetableringstider", forklarer Lars Faber.

 

Overvågning og rapportering giver tryghed i hverdagen

DLR Kredits nye løsning er overvåget af B4Restores Wizards Storage Portal® (WSP), der dagligt leverer et komplet overblik i form af detaljerede drifts- og statusrapporter, inkl. oppetids- og kapacitetsmålinger.

 

DLR Kredit"WSP giver os en indsigt i vores storage og backup, vi ikke tidligere har haft. Det giver overblik og tryghed i hverdagen – og det er meget sigende, at vi hurtigt gik fra ugentlige til månedlige statusmøder, fordi det er blevet så nemt at konstatere, at det hele bare kører uden problemer", slutter Lars Faber.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del siden